terapeuta DBTNazywam się Magda Augustyniak i jestem psychologiem, leaderem programu Family Connections oraz  terapeutą DBT. Odbyłam szkolenia DBT  w Polsce, a także brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez Martina Bochusa oraz przedstawicieli Behavioral Tech – Toniego DeBuss oraz Fragiskosa Gonidakisa (szkolenie DBT comprehensive, zaawansowane). Regularnie superwizuję swoją pracę, prowadzę zespół konsultacyjny) Jestem członkiem założycielem, a następnie przez kilka lat członkiem zarządu  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno Behawioralnej. Samodzielnie prowadziłam szkolenia, prelekcje i warsztaty DBT dla rodzin, terapeutów, psychologów i pedagogów.
Pracuję z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości- w tym głównie z osobami z zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline), z osobami mającymi trudność z regulacją emocji, czy będącymi w toksycznych relacjach. Wśród moich pacjentów są również osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi. Chętnie widzę w swoim gabinecie nie tylko dorosłych, ale również osoby nastoletnie, które z powodów formalnych nie mają postawionej diagnozy zaburzeń osobowości, ale zmagają się z poczuciem pustki, osamotnienia, bólu psychicznego, samouszkadzają się czy mają próby samobójcze.  Pomagam im z ogromnym zaangażowaniem. Cieszę się z każdego sukcesu moich pacjentów w pokonywaniu problemów i w walce o poprawę komfortu życia.

W zakres moich zainteresowań wchodzi także psychologia emocji i motywacji, oraz wszelkie kwestie związane z psychologią prokreacji i rodzicielstwem (depresje okołoporodowe, poronienia, niepłodność). Prowadzę konsultacje indywidualne, diagnoszę, terapię DBT oraz warsztaty. parami.