terapeuta DBTNazywam się Magda Augustyniak i jestem psychologiem, leaderem programu Family Connections oraz  terapeutą DBT. Odbyłam szkolenia DBT  w Polsce, a także brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez Martina Bochusa oraz przedstawicieli Behavioral Tech – Toniego DeBuss oraz Fragiskosa Gonidakisa (szkolenie DBT comprehensive, zaawansowane). Regularnie superwizuję swoją pracę, prowadzę zespół konsultacyjny) Jestem członkiem założycielem, a następnie przez kilka lat członkiem zarządu  Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno Behawioralnej. Samodzielnie prowadziłam szkolenia, prelekcje i warsztaty DBT dla rodzin, terapeutów, psychologów i pedagogów.
Pracuję z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości- w tym głównie z osobami z zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline), z osobami mającymi trudność z regulacją emocji, czy będącymi w toksycznych relacjach. Wśród moich pacjentów są również osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi. Chętnie widzę w swoim gabinecie nie tylko dorosłych, ale również osoby nastoletnie, które z powodów formalnych nie mają postawionej diagnozy zaburzeń osobowości, ale zmagają się z poczuciem pustki, osamotnienia, bólu psychicznego, samouszkadzają się czy mają próby samobójcze.  Pomagam im z ogromnym zaangażowaniem. Cieszę się z każdego sukcesu moich pacjentów w pokonywaniu problemów i w walce o poprawę komfortu życia.

W zakres moich zainteresowań wchodzi także psychologia emocji i motywacji, oraz wszelkie kwestie związane z psychologią prokreacji i rodzicielstwem (depresje okołoporodowe, poronienia, niepłodność). Prowadzę konsultacje indywidualne, diagnoszę, terapię DBT oraz warsztaty.

Oprócz zagadnień psychologicznych interesuję się muzyką (od klasycznej po rock’n’rolla), kulturą żydowską i hiszpańską (uwielbiam Flamenco). W wolnych chwilach szydełkuję, podróżuję (mam kilka swoich ukochanych miejsc – Jaszczurówka, Chałupy, Północna Grecja i Andaluzja), a ostatnio zaczęłam bębnić 🙂

 

Do Zespołu dołączyła, z czego bardzo się cieszę, Aleksandra Skonieczna, psycholog, w trakcie specjalizacji DBT, pracuje zarówno z nastolatkami jak i dorosłymi, stosując holistyczne podejście, które skutecznie wzmacnia zarówno psychiczną, jak i fizyczną odporność.

Obszary zainteresowania:

 • trudności w kontrolowaniu emocji i zachowania, impulsywność,
 • profilaktyka zaburzeń nastroju i poprawa przewlekle obniżonego nastroju,
 • zaburzenia lękowe, OCD,
 • wykorzystywanie mindfulness (uważności) w leczeniu zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych,
 • zarządzanie stresem,
 • wsparcie w żałobie powikłanej.

Aleksandra jest matką 5 dzieci w wieku od 11 do 23 lat, mieszkała i pracowała w 3 krajach: Polska, USA, Rosja. Języki konsultacji: polski, angielski, rosyjski.

Dodatkowe szkolenia:

 • Psychoterapia zaburzeń nerwicowych z elementami zaburzeń osobowości, 2018
 • Uważność (mindfulness) jako trening metapoznawczy z komponentem rozwijania akceptacji, empatii i współczucia, 2019
 • Szkoła Trenerów Biznesu Grupy TROP: trening interpersonalny, nawiązanie kontaktu z grupą, dynamika grupy, techniki kreatywne pracy z grupą, moderacja, praca z oporem grupy, komunikacja, 2002-2003
 • Zdrowie psychiczne i HIV: zaburzenia psychiczne oraz ich specyfika u osób z HIV, uzależnienia, poradnictwo w związku z testem w kierunku HIV, wsparcie psychologiczne osób z HIV oraz pacjentów programów metadonowych (7 modułów, 22 dni szkoleniowe, 2010-2012)
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych oraz chorób przenoszonych drogą płciową u młodzieży, 2013

 

terapeuta niepełnosprawności Nazywam się Małgorzata Grzegorzewska z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna (ukończyłam studia na warszawskim SWPS) oraz pedagogiem specjalnym (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej). Na SWPS ukończyłam podyplomowe studia z zakresu psychodietetyki oraz tyflopedagogikę (UKSW). Odbywałam staże i praktyki na oddziale psychiatrycznym w warszawskim Szpitalu Bródnowskim i w Centrum Terapii Dialog. Od wielu lat pracuję w środowisku osób z niepełnosprawnością. Pracuję z osobami tracącymi wzrok oraz niewidomymi – zarówno z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. Prowadzę liczne szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością. Zajmuję się także dostępnością. Psychoterapeutycznie pracuje w nurcie DBT, rozpoczynam szkolenie w tym kierunku. Interesuje mnie praca w obszarze psychodietetyki i zaburzeń nastroju, które często idą w parze, z zaburzeniami odżywiania, a także zaburzeń osobowości. Chętnie podejmuję się pracy z osobami z niepełnosprawnością, a także ich z rodzicami.

Wolny czas zajmują mi zwierzaki, te małe, przede wszystkim szynszyle, które towarzyszą mi w życiu od 15 lat, ale zajmuję się także innymi gryzoniami oraz królikami. Hobbystycznie prowadzę hotelik dla małych ssaków. Inną moją pasją jest muzyka musicalowa, która zawsze pomaga mi na największe stresy, zwłaszcza śpiewana własnym głosem 🙂 Co jeszcze – las i góry, przemierzanie szlaków na własnych nogach, czasem na rowerze.

Zapraszam do gabinetu osoby z zaburzeniami odżywiania, z problemami z wprowadzeniem i utrzymaniem prawidłowej diety, z chwiejnością emocjonalną, z zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością.