terapeuta DBT

Diagnoza i terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) osobowości typu borderline (chwiejnej emocjonalnie)

Jestem terapeutą dialektyczno-behawioralnym (DBT) pracującym w Warszawie, na Żoliborzu. Zajmuję się głównie osobami z zaburzeniem osobowości typu borderline (choć nie tylko), w szczególności nastolatkami.

W mojej praktyce widzę, jak ważną kwestią jest właściwa diagnoza i wybór właściwej terapii. Bardzo często pacjenci, a szczególnie osoby nastoletnie, borykające się z szeregiem problemów emocjonalnych, krążą od psychologa do terapeuty, nie wiedząc co im jest, a w rezultacie również nie widząc poprawy swojego stanu. Czują złość, frustrację, a w konsekwencji zniechęcają się myśląc, że nie ma dla nich ratunku. Tymczasem mogą cierpieć na borderline, czyli zaburzenie osobowości z pogranicza. A w tym przypadku kluczową kwestią jest wybór terapii, która będzie terapią celowaną w to zaburzenie. Taką terapią jest właśnie terapia dialektyczno-behawioralna (w skrócie DBT).

Skuteczność DBT jest potwierdzona wynikami wielu badań. Co ważne, dla większości osób z BPD (borderline personality disorder), psychoterapia może być jedyną formą terapii. Zwykle farmakoterapia w tym zaburzeniu jest niepotrzebna, a leki stosuje się tylko w przypadku ostrego zaostrzenia niektórych objawów lub przy współwystępowaniu innych zaburzeń. Ten brak diagnozy, o którym wcześniej wspomniałam, nie jest efektem błędów terapeutów. Zwyczajnie – nie w każdym nurcie terapeutycznym przeprowadza się diagnozę zaburzeń osobowości. Inaczej jest w DBT, która w swojej pierwotnej formie, zanim rozbudowano protokół do innych zaburzeń, opracowana została właśnie dla osób cierpiących na osobowość chwiejną emocjonalnie. W naszej praktyce pierwsze 4 spotkania (tak naprawdę od 2-5) poświęcone są właśnie postawieniu właściwej diagnozy. Po jej przedstawieniu zarówno pacjent jak i terapeuta podejmują decyzję co do dalszej pracy. Jeśli obie strony przystąpią do współpracy, podpisany zostaje kontrakt terapeutyczny i wyznaczone zostają cele terapii- bardzo konkretne i mierzalne. Dopiero później rozpoczyna się praca terapeutyczna, obejmująca trening umiejętności regulacji emocji, przetrwania kryzysu, umiejętności interpersonalnych, uważności, a także problemów codziennych. Co ważne – DBT oferuje również możliwość kontaktu telefonicznego z terapeutą między sesjami. Zasady tego kontaktu są bardzo konkretnie określone, a ograniczają się do kryzysów (wcześniej zdefiniowanego), problemów z pracami domowymi, które są regularnie zadawane przez terapeutę, problemów z samym terapeutą, bądź gdy pacjent chciałby pochwalić się sukcesem.

Terapia DBT nie jest terapią krótkoterminową, ale też, co ważne, nie jest terapią która trwa całymi latami. 🙂

W przypadku podejrzenia, ze Państwo lub ktoś z Państwa bliskich może cierpieć na zaburzenie osobowości typu borderline, zapraszam do kontaktu i przeprowadzenia diagnozy.